UAM

 UJIAN AKHIR MADRASAH (UAM)

 SMK MUHAMMADIYAH 3 NGORO MOJOKERTO

TAHUN PELAJARAN 2020-2021

 

NO MAPEL LINK UJIAN
1 PAI https://tinyurl.com/UAMPAI12
2 KMD https://tinyurl.com/UAMKMD12